ADB-Krafter, Sturegatan 22, Tel 08-445 26 70, corr@adbk.se
 
    Startsida    Om LiftIT    Om oss    Kontakt    Branscher    Utbildning
 
Grundkurs mobilhantering i LiftIT
 
Kursen lär dig hur LiftIT fungerar i mobiltelefonen och den grundläggande hanteringen av arbetsorder och tidrapportering.

Innehåll:
-LiftIT grundläggande koncept och struktur
-Samspel mellan webb och mobil
-Prenumeration av arbetsorder och arbetsflöde
-Förslag på arbetssätt
-Generell mobilanvändning och LiftIT i telefonen
-Menysystem och sökfunktion
-Arbetsorderrapportering
-Skapa arbetsorder i mobilen
-Rapportera förbrukat material
-Kalender
-Arbetsorder och kalender på webben
 
Syfte: Lära dig som ska använda din mobil som arbetsredskap om principer och arbetssätt i LiftIT. Efter kursen ska du kunna utföra de centrala arbetsmomenten, som att acceptera, påbörja och avsluta en arbetsorder och rapportera in nödvändig information rörande arbetsorder och övriga kalenderuppgifter.

Kursen vänder sig till: Dig som ska arbeta med LiftIT ute på fältet

Förkunskaper: Vara förtrogen med din mobiltelefon

Kurslängd: 4 tim

Kursavgift: 1.500 kr/deltagare

 Viktigt om kursen
 Anmälan